НачалоНовини 2024/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.07.2024 - ИАГ спря работата на две сечища и два склада за дървесина заради нарушения

Прекратена е дейността на две сечища и е спряна работата на два обекта за съхранение, преработка и търговия с дървесина заради нарушения на Закона за горите.

Санкциите са наложени след проверка на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите на територията на цялата страна.

В рамките на един ден, регионалните горските структури и екипите на ИАГ са проверили над 450 обекта за добив на дървесина и 15 склада за съхранение, преработка и търговия с дървесина. Съставени са 38 акта за констатирани нарушения на Закона за горите и 75 констативни протокола, с които са дадени разпореждания за предприемане на последващи действия.

Сред най-честите нарушения, които горските служители констатират в обектите за добив са сеч на немаркирани дървета, изграждане на нерегламентирани извозни пътища, добив на непредвидени за сеч дървесни видове.

По време на инспекцията, горските инспектори са задържали едно моторно превозно средство, натоварено с немаркирана дървесина, без превозен билет.

Извършването на проверки на територията на цялата страна продължава.