НачалоНовини 2024/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.07.2024 - С промяна в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча се запазва ловът на гургулица в България

Ловът на гургулица в България ще бъде запазен. Това става възможно с промяна в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, който е качен за обществено обсъждане. Европейската комисия отчита тенденция за намаляване популацията на гургулица за Централно-източния прелетен път, който преминава и през територията на Р България. В тази връзка е отправено искане за спиране на лова. Това налага дневната норма за отстрел на гургулици да се намали от 8 на 3 броя, а по линия на организиран ловен туризъм от 24 на 15. Експертите ще продължат да наблюдават състоянието на популацията и да осъществяват ежегодно провеждания мониторинг, който се прилага от 2022г.