НачалоНовини 2024/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.07.2024 - Стажанти от СУ „Трайчо Симеонов”, гр. Шумен научиха как да опазват горите от пожари

Служители на Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ запознаха стажанти от СУ “Трайчо Симеонов” гр. Шумен с причините и правилата, които трябва да се спазват за недопускане на пожари в горите. Мероприятието се проведе във връзка с кампанията на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за опазване на горите от пожари.

Учениците научиха чрез интерактивни игри как да си направят огън в гората, кой гаси пожарите и какви превантивни дейности се извършват, за да се опази природното богатство. На терен те демонстрираха знания кои отпадъци са горими и потенциално опасни.