НачалоНовини 2024/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.07.2024 - Открит урок за опазване на горите от пожари проведоха служители на ДПП „Врачански Балкан“, СЗДП и ДГС-Враца.

Двадесет деца от лятната занималня към Народно читалище „ Фар -  1930“ в с. Паволче  участваха в инициативата, организирана от ДПП „Врачански Балкан“,  СЗДП и ДГС-Враца като част от стартиралата от Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите Национална информационно-образователна кампания за опазване на горите от пожари сред деца и подрастващи. 

Открития урок започна с кратък разказ от служителите на Държавно горско стопанство - Враца за правилата за безопасност в гората, основните причини за възникване на горски пожари и поведение по време на пожар. Най-атрактивната част беше демонстрацията на специализирано облекло и оборудване за гасене на горски пожари: тупалки, пръскачки, предпазни каски и дрехи. Проведена бе дискусия защо и как човека трябва да пази гората от пожари и какво поведение трябва да има, за да не се допускат, какви животински и растителни видове най-често стават жертви на природното бедствие. 

Подрастващите се включиха с голямо желание в горски занимания, организирани от служителите на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и  Северозападно държавно предприятие Враца. Те трябваше да спечелят своето горско съкровище, като отговорят правилно на 8 въпроса свързани с горските пожари. След това от най-малките до най-големите демонстрираха своята точност като трябваше да угасят пламъците на горския пожар със шишарки. В края на мероприятието децата получиха специални информационни материали, осигурени от  Района служба Пожарна безопасност и защита на населението  гр. Враца.