НачалоНовини 2016/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.04.2016 - Повече от 400 акта са съставени за нарушения в обектите за преработка и търговия с дървесина на територията на страната

Горските инспектори от шестнадесетте регионални дирекции по горите съставиха повече от 400 акта за нарушения в цеховете и складовете  за преработка и търговия с дървесина при проверки от началото на годината. Инспектирани са общо 4100 действащи обекта на територията на цялата страна. Освен документна проверка е проследено и спазването на изискването за инсталиране на камери за постоянно видеонаблюдение,  които станаха задължителни от 1 януари 2016 г. От тази дата освен всички товарни моторни превозни средства,  транспортиращи дървесина, GPS - системи за проследяване са длъжни да имат и мобилните обекти, занимаващи се с преработка и търговия на дървесина, напр. мобилни банцизи, дробилни машини. Една четвърт от направените актове са заради липсата на нововъведените средства за контрол. При проверките е констатирано съществуването на около 900 регистрирани, но неизвършващи дейност обекти. Временно преустановили дейността си /за срок от 6 месеца/ са 166 обекта, а тези които са прекратили дейност през последните 5 години са 2250. При направените проверки са съставени и 900 констативни протоколи.      

Глобите при констатирани нарушения по Закона за горите за физически лица са до 3000 лева, а за юридически - до 5000 лева.