НачалоНовини - 2023/11

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.11.2023 Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
Изпълнителна агенция по горите е определена като краен получател на инвестиции по стълб 2.Б „Зелена България“, компонент 2.Б.2 „Биоразнообразие“, отнасящи се до инвестиция 2: „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.