НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари

В отдела работят 13 служители:
Росица Хорозова Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: horozova@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Радка Славчева Главен експерт тел. 029045363 , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Нено Ненов Главен експерт тел. , вътр: е-поща: nenovni@iag.bg
Владимир Кайтазов Главен експерт тел. , вътр: е-поща:
Росица Първанова Старши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg
Димитър Керемедчиев Старши експерт тел. , вътр: е-поща:
Стилиян Стоянов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Мишел Стайковски Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Юлиана Станкова Старши експерт тел. , вътр: е-поща: lyubenova@iag.bg
Венелин Кръстев Старши експерт тел. , вътр: е-поща: vkrastev@iag.bg
Неделчо Неделчев Главен специалист тел. , вътр: е-поща: