НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство

В дирекцията работят 22 служители:
Юлиян Русев Началник отдел тел. 029045303, вътр: е-поща: lov@iag.bg
Росица Хорозова Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: horozova@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Николета Динева Главен експерт тел. 029045361 , вътр: е-поща: dineva@iag.bg
Екатерина Божинова Главен експерт тел. 029045301, вътр: е-поща: hunting@iag.bg
Радка Славчева Главен експерт тел. 029045363 , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Нено Ненов Главен експерт тел. , вътр: е-поща: nenovni@iag.bg
Василий Георгиев Главен експерт тел. 029045302 , вътр: е-поща: vgeorgiev@iag.bg
Васил Паланов Главен експерт тел. 029045308, вътр: е-поща: palanov@iag.bg
Кристина Иванова Главен експерт тел. 029045309 , вътр: 309 е-поща: kristina@iag.bg
Петър Петров Главен експерт тел. 029045309, вътр: е-поща: p.petrov@iag.bg
Владимир Кайтазов Главен експерт тел. , вътр: е-поща:
Росица Първанова Старши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg
Григор Георгиев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Димитър Керемедчиев Старши експерт тел. , вътр: е-поща:
Стилиян Стоянов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Мишел Стайковски Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Юлиана Станкова Старши експерт тел. , вътр: е-поща: lyubenova@iag.bg
Венелин Кръстев Старши експерт тел. , вътр: е-поща: vkrastev@iag.bg
Неделчо Неделчев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Яна Петкова Главен специалист тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: yanap@iag.bg