НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Звено "Вътрешен одит"

В дирекцията работят 2 служители:
Антония Стоименова Главен вътрешен одитор тел. 029045323 , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg
Магдалена Христова Стажант-одитор тел. , вътр: е-поща: magdalena@iag.bg