НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Учредяване на вещни права

В отдела работят 7 служители:
Антония Лозанова Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Драгомир Цицелков Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg
Ерджан Мурад Главен експерт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Миглена Иванова Младши експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: miglena@iag.bg
Кирил Василев Младши експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: k.vasilev@iag.bg
Милка Карапанджиева Старши специалист тел. 0298511512 , вътр: 512 е-поща: milka@iag.bg