Дирекции на природни паркове

ДПП Врачански Балкан

Контакт със звеното:
Директор: инж. Николай Ненчев
Телефон: 091 89 22 66
Факс: 091 89 24 73
Електронна поща: dppvrachanski@iag.bg
Адрес: гр. Враца, ПК 3000, разклона за с. Паволче, п.к. 2

Интернет страница: https://vrachanskibalkan.iag.bg

Местонахождение
Територията на ПП “Врачански Балкан” се намира в Северозападна България като обхваща части от 2 области и 5 общини, в рамките на които са включени 20 землища, както следва: област Софийска, община Своге, землищата на с.Оплетня, с.Миланово, с.Дружево; област Монтана, община Вършец, землищата на с.Горна Бела Речка, с.Долна Бела Речка, с.Горно Озирово, с.Долно Озирово, с.Стояново; община Криводол, землищата на с.Глава…
Лесоустройствен план