Дирекции на природни паркове

ДПП Златни пясъци

Контакт със звеното:
Директор: инж. Даринка Сарова
Телефон: 052 35 55 61, 052 35 55 91
Факс: 052 35 55 41
Електронна поща: dnpzlatni@iag.bg
Адрес: гр. Варна, ПК 9007, к.к. "Златни пясъци" п.к. 20

Интернет страница: https://zlatnipiasaci.iag.bg

Местонахождение
Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м. На север парка граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански …
Лесоустройствен план