Дирекции на природни паркове

ДПП Персина

Контакт със звеното:
Директор: инж. Стела Лазарова
Телефон: 065822684
Факс: 0658 2 26 84
Електронна поща: DPPPersina@nug.bg
Адрес: гр. Белене, ПК 5930, ул. Персин № 5

Интернет страница: https://persina.bg

Местонахождение

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България по поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на Свищовско – Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов. Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин, Голяма бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Гра…
Лесоустройствен план