Дирекции на природни паркове

ДПП Беласица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Добриел Радев
Телефон: 07423 20-03
Факс: 07423 20-33
Електронна поща: dppbelasica@iag.bg
Адрес: общ. Петрич, с. Коларово, ул. Беласица № 14

Интернет страница: https://belasica.iag.bg