НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Нормативни дейности

В отдела работят 5 служители:
Фатме Демирова Началник отдел тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: demirova@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Даниела Ангелова Главен юрисконсулт тел. 0298511754, вътр: 754 е-поща: dangelova@iag.bg
Анелия Василева Главен юрисконсулт тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg
Михаела Тодорова Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: mikaela@iag.bg