НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Административно - правно обслужване и човешки ресурси

В дирекцията работят 18 служители:
Тодор Богомилов Началник отдел тел. 0298511392, вътр: 392 е-поща: bogomilov@iag.bg
Александър Фердов Началник отдел тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: aferdov@iag.bg
Фатме Демирова Началник отдел тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: demirova@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Даниела Ангелова Главен юрисконсулт тел. 0298511754, вътр: 754 е-поща: dangelova@iag.bg
Ерджан Мурад Главен юрисконсулт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Надежда Витева Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: viteva@iag.bg
Анелия Василева Главен юрисконсулт тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg
Михаела Тодорова Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: mikaela@iag.bg
Лили Заркова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща:
Маргарита Игнатова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: ignatova@iag.bg
Елена Топалова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: elena@iag.bg
Яница Анастасова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: ianica@iag.bg
Гергана Константинова Главен специалист тел. 02 98511510 , вътр: 510 е-поща: konstantinova@iag.bg
Лазарина Илкова Специалист тел. 98511512 , вътр: 512 е-поща: ilkova@iag.bg
Снежанка Арангелова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща: