НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Човешки ресурси

В отдела работят 3 служители:
Александър Фердов Началник отдел тел. 98511510, вътр: 510 е-поща: aferdov@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 98511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Вяра Арангелова Главен специалист тел. 2 98511515, вътр: 515 е-поща: viara@iag.bg