НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Човешки ресурси

В отдела работят 3 служители:
Александър Фердов Началник отдел тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: aferdov@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Гергана Константинова Главен специалист тел. 02 98511510 , вътр: 510 е-поща: konstantinova@iag.bg