НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.03.2024 - Експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в ХXVI-та Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие" в София и Юндола

Експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в XXVI-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” на ЛТУ в Лесотехнически университет и УОГС „Георги Аврамов“ - Юндола, проведена в периода от 22.03.2024 г. до 24.03.2024 г. Научната конференция се провежда ежегодно в края на месец март от 1999 година до настоящия момент, като тази година бе отбелязана 26-та  годишнина  от първата конференция. За втора поредна година, експертите от ИАГ, д-р инж. Любчо Тричков и д-р инж. Нестор Домусчиев, част от Екипа по управление и изпълнение  на проект „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” - CEE2AC представят материали, свързани с развитието на биоикономиката в България, както и резултати от проекта.

По време на конференцията бяха представени научни статии и материали с участие  на заместник – министъра на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов, инж. Николай Василев – началник отдел в МЗХ, д-р инж. Любчо Тричков, д-р инж. Кирил Ташев, д-р инж. Нестор Домусчиев - ИАГ, проф. д-р Иван Палигоров, проф. д-р Надка Игнатова, проф. д-р Георги Вуков, доц. д-р Ивайло Иванов, доц. д-р Емил Кичуков, доц. д-р Станислава Ковачева, доц. д-р Елена Драгозова, ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин – ЛТУ,  проф. д-р Николай Щерев – УНСС, д-р Методи Сотиров – „Алберт Лудвиг“ университет, гр. Фрайбург, Германия, д-р Румен Петрин – ИГ при БАН, д-р Фотина Йорданова - Изпълнителна агенция по лозата и виното. В рамките на научната конференция бе проведена и кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред горската политика в България в контекста на изпълнение на новата стратегия за горите до 2030 г. и на реформирането на горския сектор в отговор на изискванията за присъединяване на България към ОИСР“.

Като част от дейностите по проект “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” - CEE2ACT, за изготвяне на научни публикации в областта на биоикономиката и нейното развитие у нас, тази година експертите от ИАГ д-р инж. Л. Тричков и д-р инж. Н. Домусчиев представиха презентация на тема „Принос за развитието и разработването на стратегически документи за биоикономиката в България чрез участие в инициативи и проекти “. Показани бяха идентифицираните инициативи и проекти, финансирани от Европейския съюз, имащи отношение и принос за развитието на биоикономиката у нас. В презентацията беше представена дейността на Изпълнителна агенция по горите по проекта, напредъка, основните постижения от началото на изпълнението му и предстоящите дейности и инициативи. Акцентирано беше, че по проект СЕЕ2АСТ се разработват голям брой онлайн инструменти, дигитални решения за плавен и основан на знания преход към биоикономика – онлайн списък с добри практики, инструмент за самооценка, онлайн инструмент за самообучение и онлайн инструмент за сближаване и намиране на партньори.

Повече информация за проект CEE2ACT може да бъде намерена на следните линкове: https://www.cee2act.eu/,

https://www.iag.bg/bioeconomy/lang/1/year/2024/month/03/page/1/archive,

https://www.linkedin.com/company/cee2act-project/https://twitter.com/CEE2ACT 

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност