НачалоНовини 2016/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

26.04.2016 - Резултати от проведен на 26.04.2016 г. изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ

на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от ЗГ, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл. 235 от ЗГ.

 
Документи