НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Стопанисване на горските територии

В отдела работят 10 служители:
Кирил Ташев Началник отдел тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: tashev@iag.bg
Мария Чамбова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: chambova@iag.bg
Деян Стойнев Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: d_stoynev@iag.bg
Илиян Мутафчийски Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: ilian71@iag.bg
Елена Рафаилова Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: erafailova@iag.bg
Светослава Стоянова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: svetoslava@iag.bg
Любка Върбева Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: l.varbeva@iag.bg
Петя Димитрова-Матева Главен експерт тел. 0298511556 , вътр: 556 е-поща: p.mateva@iag.bg
Нестор Домусчиев Главен експерт тел. 98511552 , вътр: 552 е-поща: nestor_d@iag.bg
Величка Марина Главен специалист тел. 0298511504, вътр: 504 е-поща: vili@iag.bg