НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Наука и международни дейности

В отдела работят 8 служители:
Долорес Белоречка Началник отдел тел. 029045360, вътр: е-поща: dolores@iag.bg
Албена Бобева Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: albena_bobeva@iag.bg
Деница Пандева Главен експерт тел. 029045360, вътр: е-поща: denitsa@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Итил Гадженаков Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: itil@iag.bg
Петя Славчевска Старши експерт тел. 029045355 , вътр: е-поща: slavchevska@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045358, вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg
Иван Петров Младши експерт тел. 029045361, вътр: е-поща: i.petrov@iag.bg