НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Бюджет

В отдела работят 5 служители:
Ваня Христова Началник отдел тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. 0298511554 , вътр: 554 е-поща: kostova@iag.bg
Мария Маринова Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: maria@iag.bg
Любомир Иванов Главен експерт тел. 0298511555, вътр: 555 е-поща: l.ivanov@iag.bg
Виктория Димитрова Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: viktoria@iag.bg