НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Човешки ресурси и административно обслужване

В отдела работят 10 служители:
Владимир Константинов Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Елена Топалова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: elena@iag.bg
Яница Анастасова Старши експерт тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: ianica@iag.bg
Гергана Константинова Старши експерт тел. 02 98511510 , вътр: 510 е-поща: konstantinova@iag.bg
Гергана Георгиева Главен специалист тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: geri.georgieva@iag.bg
Яна Петрова Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Теодора Сотирова Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Маргаритка Игнатова Старши специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща: ignatova@iag.bg
Лили Заркова Деловодител тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: