НачалоСтруктураДругиГСС София

Други

ГСС София

Контакт със звеното:
Директор: Мария Беловарска
Телефон: 02 973 11 80
Факс: 02 973 11 80
Електронна поща: GSSSofia@iag.bg
Адрес: гр. София, ул. Искърско шосе №5

Интернет страница: www.gsssofia.iag.bg

гр. София, ул. Искърско шосе № 5

 http://gss-sofia.net/

С постановление № 1171 от 24.09.1951 г. на МС, в което се констатират, от една страна, нарасналите нужди от горски посевни…