НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Горски територии

В дирекцията работят 22 служители:
Йордан Палигоров Началник отдел тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: paligorov@iag.bg
Антония Лозанова Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: mironova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: tinchev@iag.bg
Десислава Костова Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: dkostova@iag.bg
Драгомир Цицелков Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg
Ерджан Мурад Главен експерт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Илиян Мутафчийски Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: ilian71@iag.bg
Ваня Иванова Главен експерт тел. 0298511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: r.yankulov@iag.bg
Нели Панчева Главен експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: pancheva@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Мария Ценкина Главен експерт тел. 0298511411, вътр: 511 е-поща: cenkina@iag.bg
Стилян Ангелов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: s.angelov@iag.bg
Мария Лулев Главен експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: m.lulev@iag.bg
Невяна Кисьова Главен експерт тел. 0298511529 , вътр: 529 е-поща: n_kisiova@iag.bg
Марин Илиев Главен експерт тел. 0298511529 , вътр: 529 е-поща: m_iliev@iag.bg
Христина Стоянова Старши експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: hristina@iag.bg
Миглена Иванова Младши експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: miglena@iag.bg
Кирил Василев Младши експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: k.vasilev@iag.bg
Милка Карапанджиева Старши специалист тел. 0298511512 , вътр: 512 е-поща: milka@iag.bg