НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Правно - административни дейности

В дирекцията работят 26 служители:
Иван Богданов Началник отдел тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: muglix@iag.bg
Владимир Константинов Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Фатме Демирова Началник отдел тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: demirova@iag.bg
Ирена Стоянова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: irena@iag.bg
Весна Цакова-Кимова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: press@iag.bg
Лидия Здравкова Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: lidia@iag.bg
Радка Ляхова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: radka@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Васил Цигов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: vasil@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Даниела Ангелова Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: dangelova@iag.bg
Надежда Витева Главен юрисконсулт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: viteva@iag.bg
Анелия Василева Главен юрисконсулт тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg
Ваня Владимирова-Кръстева Главен юрисконсулт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: vkrasteva@iag.bg
Елена Топалова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: elena@iag.bg
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 0298511312 , вътр: 312 е-поща: tatiana@iag.bg
Яница Анастасова Старши експерт тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: ianica@iag.bg
Гергана Константинова Старши експерт тел. 02 98511510 , вътр: 510 е-поща: konstantinova@iag.bg
Гергана Георгиева Главен специалист тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: geri.georgieva@iag.bg
Яна Петрова Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Теодора Сотирова Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Маргаритка Игнатова Старши специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща: ignatova@iag.bg
Иван Станев Старши специалист тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: i.stanev@iag.bg
Лили Заркова Деловодител тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща:
Асен Любенов Куриер тел. , вътр: е-поща: