Регионални дирекции на горите

Смолян

Контакт със звеното:
Директор: инж. Венцислав Фурлански
Телефон: 0301 675 20
Факс: 0301 630 78
Електронна поща: rugsmolian@iag.bg
Адрес: гр. Смолян, ПК 4700, ул.Първи май № 2

Интернет страница: www.smolian.iag.bg

РДГ – Смолян носи името на град Смолян, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Смолян обхваща най-южните части на Централна Южна България като граничи на северозапад с РДГ – Пазарджик, на север с РДГ - Пловдив, на изток с РДГ – Кърджали, на юг с Република Гърция и на запад с РДГ – Благоевград.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Смолян стопанисва горския …