Регионални дирекции на горите

Бургас

Контакт със звеното:
Директор: инж Мариян Костадинов
Телефон: 056 894 370
Факс: 056 842 779
Електронна поща: rugburgas@iag.bg
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000, ул. Иван Шишман 8

Интернет страница: www.burgas.iag.bg

РДГ "Бургас" носи името на град Бургас, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ "Бургас" обхваща най-югоизточните части на страната, като граничи на север с РДГ "Варна" и с РДГ "Шумен", на запад с РДГ "Сливен", на юг с Република Турция и на изток с акваторията на Черно море.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ "Бургас" стопанисва горския фонд на територията на следните общини: Средец, Созопол, М…