Регионални дирекции на горите

Шумен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Емил Гелов
Телефон: 054 800 703
Факс: 054 800 704
Електронна поща: rugshumen@iag.bg
Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. Л. Каравелов № 28А

Интернет страница: www.shumen.iag.bg

   РДГ – Шумен носи името на град Шумен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Шумен се намира в източната част на Северна България като граничи на север с РДГ – Русе, на изток с РДГ – Варна, на юг с РДГ – Бургас и РДГ – Сливен и на запад с РДГ – Велико Търново.
   Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Шумен стопанисва горск…