Регионални дирекции на горите

В.Търново

Контакт със звеното:
Директор: инж. Николай Николов
Телефон: 062 620 059
Факс: 062 603 058
Електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg
Адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, бул. България № 23

Интернет страница: www.vtarnovo.iag.bg

 РДГ – Велико Търново носи името на град Велико Търново, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция заема части от Средна Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина като граничи на север чрез река Дунав с Република Румъния, на изток с РДГ Русе и РДГ – Шумен, на юг с РДГ Сливен и РДГ Стара загора и на запад с РДГ Ловеч .
Съгласно административно-териториална…