Регионални дирекции на горите

Сливен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Неделин Недков
Телефон: 044 622 945
Факс: 044 622 922
Електронна поща: RugSliven@iag.bg
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. Орешак №15А

Интернет страница: https://sliven.iag.bg

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад…