Регионални дирекции на горите

Ст.Загора

Контакт със звеното:
Директор: инж. Петър Заяков
Телефон: 042 639 737
Факс: 042 630 752
Електронна поща: rdgstzagora@iag.bg
Адрес: гр. Ст. Загора, ПК 6000, ул. Граф Игнатиев № 26

Интернет страница: https://stzagora.iag.bg

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

РДГ – Стара Загора носи името на град Стара Загора, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Стара Загора се намира в централната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново, на изток с РДГ – Сливен,…