Регионални дирекции на горите

Варна

Контакт със звеното:
Директор: инж. Тодор Гичев
Телефон: 052 692 930
Факс: 052 616 227
Електронна поща: rugvarna@iag.bg
Адрес: гр. Варна, ПК 9000, ул. Радко Димитриев 10

Интернет страница: https://varna.iag.bg

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/rdgvarna

РДГ “Варна” носи името на град Варна, където се намира седалището на неговото административно управление. На север граничи …