Регионални дирекции на горите

Кюстендил

Контакт със звеното:
Директор: инж. Здравчо Тодоров
Телефон: 078 505 10
Факс: 078 505 12
Електронна поща: rugkustendil@iag.bg
Адрес: гр. Кюстендил, ПК 2500, бул. България 33

Интернет страница: https://kustendil.iag.bg

 

РДГ – Кюстендил носи името на град Кюстендил, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалното управление обхваща централните части на Западна България като граничи на североизток и изток с РДГ – София, на юг с РДГ – Благоевград и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония и Сърбия.

Съгласно административно-…